Storitve

Dokumentacija:

izdelava dopisov, predračunov, računov osnutkov pogodb, urejanje, arhiviranje

Evidence:

izdelava, urejanje, vzdrževanje, posodabljanje

Poročila:

na podlagi evidenc izdelava analiz in poročil

Korespondenca:

dogovori, koordinacija poslovnih dogodkov in sestankov

Organizacija:

podpora pri izvedbi dogodkov in projektov

Prijave:

podpora pri razpisih, natečajih, pozivih, vlogah, ustanovitvah društva/zavoda

Socialna omrežja:

objavljanje na socialnih omrežjih

Računovodstvo:

izdajanje, likvidiranje računov, pregled in vodenje plačilnega prometa, dogovarjanje z neplačniki, obračun zapadlih obresti, oddajanje poročil

Ostala dela po dogovoru.

Poskrbim, da so

  • računi izdani, likvidirani in plačani,
  • zaloge preštete,
  • sestanki dogovorjeni in točni,
  • prijave na razpise in natečaje oddane pravilno in v roku.
Zavodom, društvom, samozaposlenim v kulturi in drugim sem lahko v podporo z urejanjem dokumentacije, izdelavo in vodenjem evidenc, vodenjem računovodstva, korespondenco, organizacijo, koordinacijo, podporo pri razpisih in prijavah, pri objavah v socialnih omrežjih in ostalih dejavnostih po dogovoru, vam pa tako ostane več časa za opravljanje svoje primarne dejavnosti.

O meni

V 15-ih letih delovnih izkušenj v gospodarstvu (v velikih, srednjih in malih podjetjih) in kulturi (v javni instituciji in NVO) sem si nabral ogromno izkušenj, da lahko zdaj iz njih izluščim najboljše prakse in postopke, da bomo v sodelovanju zadovoljni in naročniki in jaz. S kvaliteto opravljene storitve, s ceno, s splošno poslovno klimo.

Kontakt

Novice